DOKUMENT
Stadgar2009.pdf
STADGAR 2014.pdf
Stadgar Gyda IHF 20160214.pdf
Stadgar Gyda IHF 20190317 (2).pdf
Stadgar Gyda IHF 20220219.pdf
Gyda Klubbmastare 2023 (1).pdf

Årsmöteshandlingar

Föredragslista 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2023.pdf
Revisionsberättelse 2023.pdf
Verksamhetsplan 2024.pdf
Resultaträkning-2023.pdf
Balansräkning-2023.pdf
Proposition Gyda Årsmöte 2023.pdf
Kallelse årsmöte 2023.pdf
Årsmöteshandlingar 2022.pdf
Årsmöteshandlingar 2021.pdf
Årsmöteshandlingar 2020.pdf
Årsmöteshandlingar 2019.pdf
Årsmöteshandlingar 2018.pdf
Årsmöteshandlingar 2017.pdf
Årsmöteshandlingar 2016.pdf
Årsmöteshandlingar 2015.pdf
Årsmöteshandlingar 2014.pdf
Årsmöteshandlingar 2013.pdf