Banor & anläggning
Ungdom
Fritidssektion
Ulf Ahlvik
Ann Karin Åhsgren
Annika Åberg
Anita Järvi
Anna Landström
Tävling

Tävlingssektionen har alltid fullt upp. Vi planerar, genomför och utvärderar minst 3 tävlingar/år. Vi vill gärna erbjuda ett kval och ett KM varje år.

Kontaktperson:
Malin Olsson mollan_ols@hotmail.com

Cafeteria
Marknad,information och komunikation