BLI MEDLEM

Typ av medlemskap
Medlemskapet gäller per kalenderår, från 1 januari till 31 december.
Senior
Vuxen medlem, tidningen IceHorse ingår.
Familj  
Medlemmar som bor på samma adress. Obegränsat antal personer. Tidningen IceHorse ingår.
Junior  
Junior t o m det år man fyller 18 år, tidningen IceHorse  ingår.
Stödmedlem
Tidningen Islandshästen ingår ej. Är ej medlem i SIF, om inte man är huvudmedlem i annan förening.
Introduktionsmedlem
Nya medlemmar samt de som inte varit medlem i någon SIF ansluten förening de senaste tre åren, får en reducerad avgift tidningen IceHorse ingår.

SÖK MEDLEMSKAP

I och med att SIF och Gyda IHF numera är medlemmar Riksidrottsförbundet RF så sker all medlemshantering på Idrott Online (IOL) För att söka medlemskap i Gyda IHF maila era personuppgifter till tony.bergsman@icloud.com 
Betala in medlemsavgift enligt nedan tabell (totalsumman) till Gyda på BG 616-7654 märk med medlemsavgiftstyp och namn.
Medlemskapet registreras i Idrottonline (IOL) så fort betalningen kommit in på Gydas konto

Välkommen till Gyda Islandshästförening!