Stora Idrottsprestationer

Sandvikens kommun Kultur - och fritidsnämd har beslutat att dela ut utmärkelser för stora idrottsprestationer 2023 till 5 av Gyda medlemmar.
Grattis till utmärkelsen
Jamila Berg-Dibi
Siri Bastman
Molly Eriksson
Lára Gardarsdottir-Hesselman
Sara Gardarsdottir-Hesselman

Prisutdelningen sker den 6 juni i stadsparken i Sandviken