Förbereder för säsongen 2024

Vi har tagit bort snö från ovalbanan och passbanan, för att påskynda snösmältningen.
Banorna är inte öppna för ridning än.
De behöver töa fram och torka ordentligt innan vi kan öppna dem.
Håll koll här på hemsidan och vår Facebook grupp så uppdaterar vi där när banorna öppnar för ridning.
Det är fortfarande mycket snö på innerplan.

Bansektionen Gyda IHF