Båbärstävling 26 juli

affisch blbrstvling 26 julijpg