Regler för klubbmästare

Vid årsmötet 19 februari antogs nya regler på hur Gyda skall utse klubbmästare.
De nya reglerna hittar ni här. Gyda klubbmästare 2023